دیدن

تصادف در خواب

در خواب دارای چه تعبیری است ؟

کتاب بانک جامع تعبیر خواب 

اگر فردی در خواب ببیند که تصادف کرده است و مجروح شده نشانه این است که برای وی بدبختی و گرفتاری پیش می آید ولی با صدقه و توکل کردن به خدا این گرفتاری و بدبختی برطرف می شود.

کتاب سرزمین رویا ها 

تعبیر خواب تصادف اتومبیل نشانه رسیدن پول برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که با اتومبیلی تصادف کرده و اتومبیل واژگون می شود ولی وی جان سالم به در می برد بهتر است از رقیب بپرهیزد.

آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب ببیند که تصادف کرده است نشانه اخطاری جدی برای وی است تا حدی که بهتر است از سفر کردن حذر کند زیرا زندگی خواب ببینده به خطر می افتد.
اگر فردی در خواب ببیند تصادفی در حال وقوع است نشانه این است که خواب بیننده با همه توان خود برای رسیدن به هدفی تلاش خواهد کرد که افراد دیگری نیز برای رسیدن به همان هدف تلاش می کنند ولی آن ها پیروز نمی شوند و ثروت خود را در این راه از دست می دهند ولی خواب بیننده به خواسته و هدف خود می رسد.
اگر فردی در خواب ببیند که از تصادف می گریزد نشانه این است که حوادثی خواب برای او اتفاق خواهد افتاد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *