تعبیر خواب تصادف : گرفتاری یا ثروت ؟

دیدن در خواب دارای چه تعبیری است ؟ کتاب بانک جامع تعبیر خواب  اگر فردی در خواب ببیند که تصادف کرده است و مجروح شده نشانه این است که برای وی بدبختی و گرفتاری پیش می آید ولی با صدقه و توکل کردن به خدا این گرفتاری و بدبختی

تعبیر خواب گردو : خوش شانسی، شادی، خوشبختی …

1- تعبیر خواب گردو خوش شانسی، شادی و خوشبختی است. کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید 2- تعبیر دیدن گردو در خوابتان این است که شما به وظیفه ای که در دست دارید اما زمان خود را هدر می دهید. 3- تعبیر دیگر خواب گردو ، خوشی و فراوانی است

تفسير الاحلام للامام الصادق حسب الاحرف الابجدية

تفسير الأحلام بالحروف للأمام الصادق عليه السلام من خلال موضوع اليوم سوف نتعرض لذكر تفسير عدد من الدلالات والرموز التى نراها بالأحلام وذلك وفقا وحسب الأحرف الأبجدية باللغه العربية وسوف نتعرض لذكر تفسير الأحلام وفقا للأحرف الأبجدية وذلك للأمام الصادق عليه السلام. حرف الألف أو الهمزة (أ) رؤية إبراهيم